Battivala advertize 2017(PMC) पुणे महानगरपालिकेत 60 जागांसाठी भरती PMC Recruitment 2018   एकून : 60 जागा बत्तीवाला : 30 जागा बत्ती इन्स्पेक्टर : 30 जागा शैक्षणिक पात्रता: पद क्र.1: i) 10 वी उत्तीर्ण   ii) ITI (तारतंत्री) पद क्र.2: i) 10 वी उत्तीर्ण   ii) ITI (वीजतंत्री) वयाची अट: 12 जानेवारी 2018 रोजी 38 वर्षांपर्यंत  [मागासवर्गीय:05 वर्षे