Syllabus and Booklist -DFSL Recruitment 2018

Syllabus and Booklist -DFSL Recruitment 2018

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय भरती

पद-

१.वैज्ञानिक साह्यक गट -क

२.वैज्ञानिक साह्यक [संगणक व ध्वनी 

३.वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक

४.वरिष्ठ लिपिक [भांडार]

 

 

विषय व पुस्तके

मराठी व्याकरण – बाळासाहेब शिंदे/मो. रा. वाळिंबे

इंग्रजी व्याकरणबाळासाहेब शिंदे /रंजन कोळंबे

सामान्य ज्ञान-

–इतिहास — ग्रोवर आणि बेल्हेकर [आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास- अनिलकठारे/गाठाळ]

–भूगोल —  मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी

–चालू-घडामोडी

बुद्धिमत्ता चाचणी दांडेकर/ अंकलगी

समन्धित विषय-पोस्ट ला अनुसुरून

Please follow and like us:
0
Like
English English Hindi Hindi Marathi Marathi