Marathi KAVI TOPAN Names ||कवी, साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे

Marathi KAVI,WRITERS  TOPAN Name

कवी, साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे


साहित्यविषयक

कवी, साहित्यिक व त्यांची टोपण नवे:

१)यशवंत दिनकर पेंढारकर-यशवंत

२)मोरोपंत रामचंद्र पराडकर-मोरोपंत

३)नारायण सूर्याजीपंत ठोसर-रामदास

४)दत्तात्रय कोंडो घाटे-दत्त

५)चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर-आरती प्रभू

६)नारायण मुरलीधर गुप्ते-बी

७)गोपाल हरी देशमुख-लोकहितवादी

८)शंकर काशिनाथ गर्गे-दिवाकर

Please follow and like us:
0
Like
7

Add a Comment

English English Hindi Hindi Marathi Marathi