Category: talathi

important questions and answers || mpsc talathi railway jilha nivad samiti

संभाव्य परीक्षाभिमुख प्रश्न * सर्वप्रथम भारतात सन १८७२ साली लॉर्ड मेयोच्या काळात जनगणनेस सुरुवात झाली. * संपूर्ण देशभर एकाच वेळी जनगणना सन १८८१ पासून सुरू करण्यात आली. * २००१ च्या जनगणने वेळी भारताचे जनगणना आयुक्त- जे. के. बांठीया होते. * २०११ मध्ये भारताची १५ वी जनगणना पार पडणार आहे. * १ मार्च २००१ मध्ये भारताची

मराठी व्याकरण प्रश्न मंजुषा || marathi vyakran || समास || samas

प्रश्न 01 –नास्तिक या शब्दाचा समास ओळखा ? १.द्वंद २.बहुर्व्रीही ३.नत्र बहुर्व्रीही ४.तत्पुरुष प्रश्न 02 –कमलनेत्र  या शब्दाचा समास ओळखा ? १.द्वंद २.बहुर्व्रीही ३.कर्मधारय ४.तत्पुरुष प्रश्न 03 –यथाशक्ती या शब्दाचा समास ओळखा ? १.द्वंद २.बहुर्व्रीही ३.अव्याविभाव ४.तत्पुरुष प्रश्न 04 –प्रतिवर्षी या शब्दाचा समास ओळखा ? १.द्वंद २.बहुर्व्रीही ३.अव्याविभाव ४.तत्पुरुष प्रश्न 05 –चोरभय या शब्दाचा समास

Talathi Bharti 2017 Maharashtra -Starting Soon…….

महाराष्ट्र महसूल विभाग लवकरच  २०१७ – २०१८ ची तलाठी मेगा भरती सुरु करणार आहे भरती लवकरच सर्व जिल्ह्यात सुरु होईल तरीही आपण youtube द्वारे अभ्यास घेत आहोत आणि आता website सुध्या सुरु केली आहे तर तुम्हाला नक्कीच मदत होईल. समन्धित वृत्त काही पेपर्स मधून प्रकाशित होत आहेत एकून ३१६५ तलाठी पद भरण्यात येणार आहेत  
English English Hindi Hindi Marathi Marathi