Category: Geography / Bhugol MCQ

Geography of Maharashtra

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती- 1 मे 1960 भौगोलिक स्थान साधारणत: भारताच्या मध्यवर्ती भागात अक्षवृत्तीय आणि रेखावृत्तीय विस्तार अक्षांश : 15° 44′ ते  22° 6′ उत्तर अक्षवृत्त  रेखांश : 72° 36′ ते  80° 54′ पूर्व रेखावृत्त क्षेत्रफळ  3 लाख 7 हजार 713  चौ.कि.मी. (3,07,713) दक्षिण – उत्तर  लांबी  -> 720 कि.मी. पुर्व –  पश्चिम  लांबी  -> 800 कि.मी. भारताच्या प्राकृतिक सीमा पूर्व – चिरोली टेकडया व  भामरागड डोंगर पश्चिम
English English Hindi Hindi Marathi Marathi