Category: mpsc jobs

MPSC Recruitment -Stenographer and Steno-Typist Post

MPSC Recruitment  Stenographer and Steno-Typist Post एकून जागा: 98 पदाचे नाव:   लघुलेखक-उच्च श्रेणी (मराठी): 13  जागा लघुलेखक-उच्च श्रेणी (इंग्रजी): 18 जागा लघुलेखक-निम्न श्रेणी (मराठी): 22 जागा लघुलेखक-निम्न श्रेणी (इंग्रजी): 22 जागा लघुटंकलेखक (मराठी): 11 जागा लघुटंकलेखक (इंग्रजी): 12 जागा शैक्षणिक पात्रता:  पद क्र.1: i) 10 वी उत्तीर्ण    ii) मराठी लघुलेखन 120 श.प्र.मि. व टंकलेखन 30 श.प्र.मि.    iii) MS-CIT/C.C.C.

MPSC Recruitment 2018 For Assistant Secretary, Head of Department,Administrative Officer, Pediatrician Posts.

MPSC Recruitment 2018 For Assistant Secretary, Head of Department,Administrative Officer, Pediatrician Posts   पदाचे नाव:  सहायक सचिव (तांत्रिक), गट अ: 12 जागा विभाग प्रमुख,मुद्रणतंत्रशास्त्र,शासकीय तंत्रनिकेतन गट,अ: 02 जागा प्रशासकीय अधिकारी, नियोजन अधिकारी व अर्थसंकल्प अधिकारी व वसुली अधिकारी, गट ब : 08 जागा बालरोगतज्ञ, गट अ : 07 जागा एकून जागा: 29  शैक्षणिक पात्रता:  पद क्र.1: 

MPSC —काही स्पर्धा परीक्षेत बदल

MPSC स्पर्धा परीक्षा गट क मधील पूर्व परीक्षा हि संयुक्त होणार असून MAINS मधील PAPER ०१ हा सुद्धा COMMON असणार आहे आयोगाचे NOTIFICATION पाहण्या करिता खाली दिल्या गेल्या लिंक वर क्लिक करा CLICK HERE Please follow and like us:0
English English Hindi Hindi Marathi Marathi