Category: ALL MCQ

RTI IMPORTANT MCQ

RTI IMPORTANT MCQ [माहितीचा अधिकार]   माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा _________________<वगळता भारतात सर्वच लागू आहे. A.गोवा B.जम्मू आणि काश्मीर C.दादरा अन्ड नगर हवेली D.लक्षदीप उत्तर B.जम्मू आणि काश्मीर   माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाची शब्द मर्यादा किती आहे? १.१५० शब्द २.१०० शब्द ३.१२० शब्द ४.७५ शब्द उत्तर १.१५० शब्द   माहितीच्या अधिकाराचा कायदा सर्वप्रथम कोणत्या देशात

Mega Bharti MCQ  aLL EXAM MCQ

Mega Bharti MCQ 1. 1869 साली महात्मा गांधींचा जन्म _____________ ह्या ठिकाणी झाला. A. सुरत B. बडोदा C. पोरबंदर D. नाताळ (दक्षिण आफ्रिका) >>C 2. गांधीजी कोणत्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेत गेले ? A. 1890 B. 1893 C. 1896 D. 1899 >>B 3. महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत खालीलपैकी कोणते वृत्तपत्र सुरू केले होते ? A. आफ्रिकन
English English Hindi Hindi Marathi Marathi